Site Overlay

Contract

CONTRACT CADRU SERVICII GAZDUIRE, ADMINISTRARE si REALIZARE PAGINI WEB

 1. Explicare unor termeni

SERVER– sistemul sau ansamblul de sisteme folosite pentru inmagazinarea tuturor informatiilor in format electronic ce sunt livrate sub forma de pagini web, aplicatii pentru dispozitivele inteligente mobile, transmiterea si primirea de posta electronica, baze de date

PROXY– sistem prin care serverul este folosit ca pas intermediar pentru a ascunde adresele IP reale

IP– adresele de internet IP (Internet Protocol) sunt alocate de catre furnizorul de servicii Internet fiecarui utilizator, fiind unice (cele publice) De asemenea serverele au propriile lor adrese IP

CLUSTER– folosirea a mai multor servere pentru a se oferi redundanta serviciilor

SLA– Service Level Agreement – se stabileste un nivel de UPTIME contractual intre cele doua parti

UPTIME– o cifra procentuala prin care se stabileste nivelul minim prin SLA a disponibilitatii serviciilor

SPAM– trimiterea de informatii electronice catre un tert fara ca acesta sa isi dea acordul

GDPR– General Data Protection Regulation – reprezinta Regulamentul European 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal

NOC – Network Operation Centre (Data Centre) – reprezinta centrul de date unde se afla SERVERELE si infrastructura necesara functionarii lor

DNS/Name Server– serverele care transforma denumirea unei pagini web in adresa IP

Continut web ilegal– postarea de materiale erotice, porno, xenofobe, anti-Semite, materiale ce copiaza serviciile altor companii legale pentru folosirea in PHISHING, materiale pentru care autorul nu detine drepturile de autor, postarea de materiale folosite pentru defaimarea altei entitati (persoana fizica, juridica sau organizatie) si orice alte materiale ilegale prevazute de Legea Romana, europeana sau internationala

Activitati ilegale– postarea de continut web ilegal, folosirea serverelor FURNIZORULUI pentru atacuri cibernetice, incercarea si/sau patrunderea frauduloasa pe serverele sau in infrastructura FURNIZORULUI, folosirea serverelor FURNIZORULUI ca PROXY si alte activitati ilegale prevazute de Legea Romana, europeana sau internationala

 1. Partile contractante

Alina Astro SRL, cu sediul social in Bucuresti, Cod Fiscal 34345934, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/4280/2015 denumita in continuare FURNIZOR

Si

Dvs in calitate de persoana fizica sau persoana juridica denumita in continuare BENEFICIAR

 1. Obiectul contractului

Obiectul contractului este reprezentat selectiv de serviciile platite de catre BENEFICIAR fiind toate sau o parte din cele de mai jos

–       Gazduire de pagini web

–       Gazduire aplicatii pentru telefoane mobile inteligente

–       Gazduire de baze de date

–       Servicii de mesagerie electronica (email)

–       Inchiriere servere dedicate

–       Inchiriere VPS – servere virtuale

–       Gazduire DNS

–       Servicii de colocare

–       Cumparare  domenii Internet

–       Cumparare certificate SSL

–       Asistenta tehnica gratuita sau contra cost

–       Configurarea serviciilor de la punctul 3

–       Administrarea serviciilor de la punctul 3

–       Realizarea de pagini web

–       Pentru pachetul de configurare/programare site web wp01 valoarea este de 30 EUR, tarif final, factura fiind emisa la momentul cerererii serviciului.

–       Tariful petru prestarea de servicii de suport la cerere (in afara celui inclus gratuit), tariful este de 30 EUR/ora pentru primele 3 ore, urmand ca durata ce depaseste 3 ore sa fie taxata cu 20 EUR/ora. Aceste tarife sunt finale si nu pot fi negociate. Pentru durate ce se desfasoara pe o plaja de timp mai mare de 3 zile lucratoare se pot negocia alte tarife sau abonamente.

 1. Tariful serviciilor

Tarifarea serviciilor se va face conform ofertelor de pe pagina web

De asemenea BENEFICIARUL poate primi pentru anumite servicii oferte personalizare

Toate tarifele sunt exprimate in EURO, iar factura se va emite in RON la cursul BNR din data emiterii facturii fiscal

 1. Termen de plata si suspendarea serviciilor pentru neplata

Termenul de plata pentru factura fiscala emisa de catre FURNIZOR este de 10 zile calendaristice de la data emiterii, in cazul in care nu s-a convenit altfel cu BENEFICIARUL

In cazul in care plata nu a fost efectuata, incepand cu a 15-a zi de la emiterea facturii fiscale, FURNIZORUL poate suspenda serviciile BENEFICIARULUI daca acesta nu a achitat factura fiscala.

Incepand cu a 30-a zi de la emiterea facturii neachitate, FURNIZORUL are dreptul de a sterge toate datele gazduite atat de pe servere, cat si din back-up

Factura fiscala emisa are titlu executoriu.

In cazul suspendarii serviciilor, FURNIZORUL poate afisa pe pagina web a beneficiarului motivul suspendarii

BENEFICIARUL poate oricand cere migrarea la un pachet superior. Facturarea migrarii se va face in aceeasi zi cu aprobarea operatiunii. Se vor factur serviciile ramase neconsumate de la data aprobarii pana la urmatoarea perioada ce trebuie facturata. De exemplu BENEFICIARUL a achitat un pachet de la 1 ianuarie la 31 decembrie, iar pe 1 iulie doreste sa migreze la un pachet superior. Factura se va emite pe diferenta de plata pentru perioada 1 iulie-31decembrie.

Pentru serviciul de realizare de pagini/aplicatii web se va emite o factura fiscala de avans de 50% din valoarea contractului la momentul primirii ferme a comenzii si o factura de diferenta la predarea site-ului/aplicatiei web. Daca pe parcursul contractului apar cereri suplimentare, acestea se vor factura pe facturi de diferenta doar daca valoarea serviciilor suplimentare nu depaseste 30% din valoarea initiala a contractului. In caz negativ se va emite o noua factura de avans 50% din valoare serviciilor suplimentare

Toate serviciile de la punctul 3, mai putin cele cu privire la realizarea de pagini web si suport tehnic se factureaza in avans.

 1. Retragerea din contract

Beneficiarul se poate retrage din contract in 15 zile de la momentul in care contractul devine activ. Sumele achitate nu sunt returnabile

 1. Returnarea tarifelor

Returnarea tarifelor se va face doar daca BENEFICIARUL cere in scris acest lucru si se va constata motivarea reala a cererii prin prezentarea unor considerente tehnice prin care FURNIZORUL incalca clauzele contractuale. Returnarea se face doar pe unitati de luna de zile, BENEFICIARUL fiind obligat sa anunte acest lucru cu cel putin 2 zile inainte de inceperea unei noi luni calendaristice.

Tarifele de inregistrare domenii, de certificate SSL , licente achizitionate in numele BENEFICIARULUI nu pot fi returnate.

La returnare FURNIZORUL scade perioada de timp in care BENEFICIARUL a folosit serviciile FURNIZORULUI

In cazul realizarii de pagini/aplicatii web, BENEFICIARUL nu poate cere returnarea tarifelor achitate si nici in cazul serviciilor tehnice platite.

 1. Obligatiile FURNIZORULUI

Furnizorul se obliga sa ofere servicii de calitate BENEFICIARULUI

SLA-ul pentru UPTIME este de 99.9% pe an asupra functionalitatii infrastructurii, restul serviciilor fiind de tipul best effort. In cazul in unei probleme aparute, FURNIZORUL va monitoriza atent UPTIME-ul BENEFICIARULUI. In cazul in care acesta scade sub 99.9% pe an si este din culpa sa, FURNIZORUL va oferi BENEFICIARULUI prelungirea gazduirii cu dublul timpului cat serviciile nu au fost disponibile din culpa sa (perioada prelungita va fi oferita gratuit). In cazul in care un serviciu nu este disponibil din cauza BENEFICIARULUI, acest lucru nu va influenta in vreun fel UPTIME-ul minim garantat

Furnizorul foloseste un NOC propriu ce se afla in Bucuresti, Romania

NOC-ul este securizat, monitorizat video, accesul in interior fiind limitat

FURNIZORUL foloseste servicii CLOUD pentru NAME SERVERE, acestea fiind atat pe teritoriul UE, cat si in afara teritoriului UE. Acest lucru insa nu contravine normelor GDPR, avand in vedere NOC-ul propriu unde se afla toate datele BENEFICIARULUI. Datele de pe Name Servere nu contin date cu caracer personal si nu intra sub incidenta GDPR.

FURNIZORUL pune in mod automat la dispozitia BENEFICIARULUI in sistem de tichete prin care BENEFICIARUL poate cere asistenta non stop. Fiecarei cereri i atribuie un numar de tichet, BENEFICIARUL patand observa toate modificarile aduse tichetului

 1. Obligatiile BENEFICIARULUI

In cazul in care BENEFICIARUL constata nefunctionarea serviciului platit, acesta va anunta FURNIZORUL telefonic sau prin serviciul automat de tichete. SLA-ul va fi monitorizat pe toata perioada din momentul anuntarii nefunctionarii. Atata timp cat BENEFICIARUL nu anunta FURNIZORUL cu privire la o problema, timpul de nefunctionare nu poate fi scazut din UPTIME

BENEFICIARUL se obliga sa foloseasca serviciile in mod corespunzator, cu buna credinta,  sa nu incarce pe server alte fisiere decat cele contractuale, fiind interzis sa inmagazineze diferite fisiere ce nu au legatura cu paginile web.

BENEFICIARUL este obligat sa nu incarce continut web ilegal sau sa aibe activitati ilegale.

BENEFICIARUL este obligat sa nu incarce pagini web cu jocuri de noroc fara acordul prealabil scris al FURNIZORULUI si fara prezentarea tuturor documenteleor legale

BENEFICIARUL nu are voie sa incarce filme, muzica sau soft piratat, programe de hacking

BENEFICIARUL este obligat sa cunoasca legislatia in vigoare

BENEFICIARUL este cel raspunzator pentru indeplinirea tuturor conditiilor cerute de GDPR

BENEFICIARUL este obligat sa foloseasca parole puternice, sa nu  instraineze niciunui tert aceste parole

In cazul unei brese de Securitate BENEFICIARUL este obligat sa anunte imediat si FURNIZORUL pe langa organele prevazute in GDPR

 1. Suspendarea serviciilor (din alte motive decat neplata facturii)

In cazul in care FURNIZORUL constata incalcarea unui aliniat de la punctul 8 poate trece la suspendarea imediata a serviciilor fara o informare prealabila.

De asemenea FURNIZORUL poate trece la suspendarea serviciilor si daca se constata ca BENEFICIARUL a prezentat date incorecte la inregistrare, sau daca acest lucru este cerut de catre autoritati

Furnizorul poate suspenda temporar serviciile in cazul in care observa activitati suspecte la serviciile BENEFICIARULUI. In acest caz se ia automat legatura cu BENEFICIARUL.

In anumite cazuri, in care BENEFICIARUL incalca legislatia, FURNIZORUL poate autosesiza autoritatile compentente.

In cazul suspendarii serviciilor, FURNIZORUL va afisa o pagina web cu motivul suspendarii.

Dupa 30 de zile de la momentul suspendarii serviciilor conform articolului 10, FURNIZORUL poate trece la stergerea complete a datelor gazduite, fara a mai notifica BENEFICIARUL (in cazul suspendarii temporare aces aliniat se poate aplica daca BENEFICIARUL nu a rezolvat probleme ce au dus la suspendare)

Suspendarea serviciilor de catre FURNIZOR nu il oblige pe acesta la plata niciunei sume catre BENEFICIAR sau acordarea de gratuitati

 1. GDPR

Furnizorul gazduieste datele cuprinse In paginile web sau aplicatiile BENEFICIARULUI pe serverele din NOC-ul propriu ce se afla pe teritoriul Romaniei

FURNIZORUL nu transfera fara acordul prealabil al BENEFICIARULUI datele catre state din afara Comunitatii Europene.

BENEFICIARUL este singurul responsabil pentru integrarea continutului sau web si/sau a aplicatiilor cu GDPR

FURNIZORUL este procesator de date. FURNIZORUL nu intervine/citeste asupra datelor personale gazduite de BENEFICIAR pe serverele sale.

BENEFICIARUL persoana fizica are dreptul la acces, modificare, stergerea datelor personale detinute de catre FURNIZOR conform GDPR, in limita legislatiei in vigoare

Furnizorul va prezenta la cererea BENEFICIARULUI persoana fizica ce date personale detine, motivul detinerii si durata detinerii acestor date

Furnizorul va sterge datele personale ale BENEFICIARULUI persoana fizica in 30 de zile de la notificarea scrisa a acestuia si in limita cerintelor LEGII (anumite date personale au perioada de retentie mai mare ca urmare a aplicarii Codului Fiscal de exemplu) sau a organelor statului

Datele BENEFICIARULUI persoana fizica vor fi retinute pe toata perioada contractului. Anumite date personale vor fi retinute pe tot parcursul cat Legea Romana o prevede.

 1. Dreptul de a refuza furnizarea serviciului

FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciilor catre orice persoana fizica si/sau juridical potrivit aprecierii discretionare a FURNIZORULUI, indifferent de motiv, fara a fi obligat sa isi justifice decizia

 1. Incetarea serviciilor

Furnizorul poate interzice imediat, fara nicio notificare prealabila, accesul la serviciile sale in cazul in care un BENEFICIAR incalca prezentul contract. Astfel serviciile pot fi intrerupte din culpa BENEFICIARULUI, fara ca acestuia sa I se ramburseze sumele inapoi. Totusi, in functie de gravitatea faptelor, FURNIZORUL poate trimite un avertisment scris BENEFICIARULUI sau poate suspenda temporar serviciile.

 1. Declinarea responsabilitatii

Utilzarea serviciilor FURNIZORULUI se face prin asumarea raspunderii de catre BENEFICIAR.

FURNIZORUL nu isi asuma nicio responsabilitate si nu ofera niciun fel de garantii pentru orice fel de daune rezultate din folosirea serviciilor FURNIZORULUI de catre BENEFICIAR

Prezentul acord nu reprezina nicio asociere de vreun fel intre FURNIZOR si BENEFICIAR

BENEFICIARUL intelege ca nu poate cere de la FURNIZOR, ori de la angajatii ori partenerii, directorii, actionarii despagubiri pentru orice paguba directa, indirecta, speciala, etc

BENEFICIARUL intelege perfect pachetele de servicii alese, dar si prezentul accord dintre parti.

BENEFICIARUL este singurul raspunzator in fata propriilor clienti, ale propriilor parteneri, a propriilor asociati, etc.

FURNIZORUL va depune intotdeauna toate eforturile pentru ca serviciile oferite sa fie la inaltimea asteptarilor BENEFICIARULUI.

Orice depagubire ceruta de catre BENEFICIAR nu poate depasi ca valoare ultima factura achitata catre FURNIZOR

 1. Transferul site-urilor

BENEFICIARUL acorda asistenta gratuita pentru transferurile clasice de site-uri de la alt furnizor, atata timp cat durata totala este de maxim 2 ore. Cu toate aceste, in cazul in care site-ul ce trebuie transferat nu este compatibil cu serverele FURNIZORULUI, acesta poate refuza transferal.

FURNIZORUL va inlesni, fara a efectua, si transferul site-ului BENEFICIARULUI de pe serverele proprii catre alti furnizori in mod gratuit, asistenta limitandu-se la o durata totala de 1 ora

 1. Inregistrarea numelor de domenii in numele BENEFICIARULUI

FURNIZORUL poate inregistra domenii web in numele BENEFICIARULUI dupa ce acesta a efectuat platile. Inregistrarea se va efectua direct pe numele BENEFICIARULUI.

Inregistrarea domeniului in DNS se va face gratuit de catre FURNIZOR

 1. Monitorizarea serverelor

In afara de monitorizarile fizice din NOC, FURNIZORUL monitorizeaza in mod continuu fluxul de date din NOC (incluzand inregistrarea IP-urilor ce acceseaza serverele, cu data si ora).

BENEFICIARUL are obligatia de a notifica proprii clienti/vizitatori asupra acestui fapt conform directivelor GDPR si asupra faptului ca acest lucru este obligatoriu pentru securizarea retelei.

 1. Legea aplicabila, solutionarea litigiilor

Legea ce guverneaza prezentul contract este Legea Romana

In cazul aparitiei unor litigii, acestea se vor solutiona pe cat posibil pe cale amiabila, incercandu-se cat mai mult sa se ajunga la o solutie de compromis avantajoasa pentru ambele parti.

Daca discutiile nu duc la o solutionare amiabila, se poate apela la justitie

 1. Forta majora

Pe perioada fortei majore fiecare parte va incerca sa respecte intr-o cat mai mare masura prezentul contract daca problemele apar, dar nelimitandu-se la anumite acte de razboi sau guvernamentale, intreruperea serviciilor Internet (care sa nu rezulta insa din actiunile sau inactiunile FURNIZORULUI), embargouri, fenomene naturale majore, cutemure de pamant, eruptii solare foarte puternice, conflicte de munca, sabotaje, revolte sau revolutii, etc.

Forta majora va fi invocata de partea afectata.

Daca forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, partile contractante vor gasi solutii de compromis pentru a limita efectele fortei majora.

 1. Clauze finale

FURNIZORUL nu va instraina datele personale ale BENEFICIARULUI, exceptand conditiile cerute de lege.

De asemenea furnizorul poate face aceste date cunoscute unui tert in cazul in care intra in insolventa sau faliment, iar datele trebuiesc comunicate administratorului judiciar

Furnizorul mai poate instraina aceste date in cazul in care vinde o parte sau in totalitate compania ori daca in cadrul companiei intra inca un asociat.

In orice caz, FURNIZORUL va anunta BENEFICIARUL cu privire la aceste aspecte.

In cazul vanzarii departamentului ce se ocupa de gazduirea web si servicii conexe, sau in cazul vinderii complete a companiei, cumparatorul nu va modifica crescator  tarifele cel putin 12 luni pentru BENEFICIARII din momentul tranzactiei.

Prezentul contract poate fi modificat de catre FURNIZOR oricand, BENEFICIARUL fiind informat cu privire la modificari. In cazul in care contractul prevede majorari de tarife de peste 10% BENEFICIARUL poate cere rezilierea contractului.

BENEFICIARUL are obligatia de a stoca o copie a prezentului contract impreuna cu facture fiscala emisa (Va salva aceste date in format PDF sau le va imprima)

In partea de sus a contractului se afla data de la care intra in functiune. FURNIZORUL poate pastra si forme mai vechi ale prezentului contract

Scroll Up
Scroll Up -->